Om Lena

EN VÄLFUNGERANDE SJUKVÅRD

Grunden för en modern sjukvård är tillgängliga vårdcentraler. För att kunna uppnå en effektiv och modern sjukvård behöver samarbetet mellan sjukvårdens olika instanser och samarbetet med kommunens omsorg utvecklas.

Befolkningen blir allt äldre och ska vi klara av att hantera detta måste vi se till att det finns möjligheter för individen att ta ett större ansvar över sin egen hälsa.

Landskrona lasarett ska utvecklas. Tillsammans med Helsingborg, Trelleborg och Ängelholm utgör Landskrona sjukvårdsförvaltningen SUND. Landskrona lasarett ska inte alltid få stå tillbaka bara för att det är minst, vi behöver ett vakande öga över vårt lasarett och se till så att det fortsätter att utvecklas.

EN MODERN UTVECKLING AV VÅRDEN

I takt med de digitala framsteg som görs måste även vården följa med utvecklingen. För skåningarnas hälsa och välmående behövs ett öppet sinne för teknikens framsteg. Man bör därför kunna uppsöka läkare via videolänk och de fyra miljoner dokument som årligen skrivs ut och scannas in bör hanteras digitalt.

Inom omsorgen bör brukarna kunna välja om den nattliga tillsynen ska kunna ske genom videokamera då detta enligt de som testat är natt tillsyn med kamera mer rogivande och ökar integriteten.

Lena nås på lena.benediktsson@liberalerna.se