Om Lisa

SKOLAN FÖRST!

Kunskap är nyckelordet. Målet är tydligt – att förbättra resultaten i Landskronas skolor. Sedan 2010 har resultaten för våra elever i årskurs nio ökat med över 23% och vi ligger numera
 på rikssnittet. Den utvecklingen måste fortsätta, fler måste lära sig mer för att sedan komma in på den utbildning man är intresserad av, få de jobb man drömmer om och undvika arbetslöshet. Skolan är helt enkelt elevens biljett till framtiden.

Landskronas förskolor har utvecklats, våra barn utmanas och uppmuntras till att lära och deras nyfikenhet tas tillvara. Vi ser till att ge alla våra barn de bästa förutsättningarna inför skolstarten genom att lyfta fram förskolans kunskapsuppdrag. Genom lek, rim och ramsor startar kunskapsresan redan i förskolan.

Något jag oroas över är drogsituationen bland våra unga, problematiken finns nu bland betydligt yngre elever. Vi har tidigare provat med drogtester i skolan – jag är beredd att göra det igen. Höga förväntningar, bra arbetsvillkor för lärarna, arbetsro i klassrummen och ett tydligt fokus på kärnuppgiften att förmedla kunskap. Sådana skolor ska vi ha i Landskrona – skolor där alla elever känner lust att lära och vilja att veta.

Men vi vill ännu mer. Nästa steg ska ta oss från rikssnittet till toppen. Det tog tio år att göra den här resan. Ge oss tio år till så når vi toppen!

Du når Lisa på: lisa.flinth@landskrona.se